MENIU
Coș

Program de prevenire si reducere a deseurilor conform

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

CONFORM OUG 92 / 2021

S.C. NATURPHARMA PRODUCTS RO   S.R.L.

 

Punct de lucru : Strada Valea Cascadelor nr 21, depozit nr 4, mezanin , camerele 5,8 si 9, sector 6, Bucuresti

 

 

Cuprins :

 

 1. Prezentarea companiei
 2. Aplicabilitatea legislatiei OUG 92/26.08.2021
 3. Fluxul gestiunii deseurilor (Tipuri de deseuri generate si modalitatea de gestionare)
 4. Stabilirea obiectivelor
 5. Masuri privind implementarea programului de prevenire si reducere a deseurilor generate pe amplasament

  

 1. Prezentarea companiei

                  Societatea Naturpharma Products Ro S.R.L. este prezenta pe piata romaneasca din 2009 fiind distribuitor exclusiv ai producatorilor BioCare CopenHagen Danemarca, Farma-Derma Italia  Labomar SRL Italia, PK Benelux BV Olanda, PK Peters Krizman AG Elvetia, avand un portofoliu ce cuprinde suplimente alimentare, produse cosmetice, dispozitive medicale si biocide.

 2.  Aplicabilitea legislatiei OUG 92/26.08.2021

   Prezentul program de prevenire si reducere a deseurilor generate este intocmit in baza O.U.G. 92 / 26.08.2021 privind regimul deseurilor :

  Articolul 44, alineat 1 : „1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala , pentru care autoritatea competenta penru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu / autorizatie integrata de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri , este obligata sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau , dupa caz, de la orice produs fabricat , inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor , si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor”

  -Obligatiile privind responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor, tratarea ( reutilizare , valorificare si reciclare) si eliminarea deseurilor, si respectarea ierarhiei privind politicile de prevenire a generarii si gestionarii deseurilor :

  • prevenirea generarii de deseuri
  • pregatirea pentru reutilizare
  • reciclare
  • alte operatiuni de valorificare, inclusiv valorificarea energetica
  • eliminarea.

  -Conform definitiei prevenirea înseamna toate măsurile ce trebuie să fie luate înainte ca o substanța/ material/ produs să devină deșeu, în vederea reducerii:

  • cantitătii de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;
  • impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei sau
  • conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor.

   

 3. Fluxul gestiunii deseurilor (Tipuri de deseuri generate si modalitatea de gestionare)

   

  Societatea  S.C. NATURPHARMA PRODUCTS RO  S.R.L. isi desfasoara activitatea in punctul de lucru din strada Valea Cascadelor nr 21, depozit nr 4, mezanin , camerele nr 5, 8 si 9, sector 6, Bucuresti, intr-un spatiu inchiriat prin contract nr 27-ADV/D4/M /08.09.2020 de la S.C. DASAM IMOINVEST S.R.L., partajat dupa cum urmeaza  :

   

  SPATIU

  ARIE CONSTRUITA MP

  Camera 5

  75.5 din care 12 depozit biocide

  Camera 8- depozitare produse farmaceutice

  30

  Camera 9-depozitare produse farmaceutice

  83

  Total suprafata inchiriata

  188.5

   

       In prezent societatea S.C. NATURPHARMA PRODUCTS RO S.R.L. in punctul de lucru din strada Valea Cascadelor nr 21, depozit nr 4, mezanin, camerele 5, 8 si 9, sector 6, Bucuresti detine un sistem initial de management al deseurilor  prin mai multe ramuri, printre care mentionam:

  • Detine incheiat un contract de prestari servicii externalizate managementul deseurilor cu S.C. TEAM DOA RECYCLE S.R.L.
  • Sunt implementate proceduri de management privind evidenta si gestiunea deseurilor prin externalizarea serviciilor prin contracte incheiate cu societati abilitate.
  • Activitatea desfasurata la punctul de lucru din strada Valea Cascadelor nr 21, depozit nr 4, mezanin, camerele 5, 8 si 9, sector 6, Bucuresti este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin autorizatia de mediu nr 18 /13.01.2021 , cu viza anuala obtinuta prin decizia nr 1602 din 25.11.2021 pentru activitatea comert cu ridicata al produselor chimice cod CAEN Rev.2 – 4675.
  • Detine contract de prestari servicii de dezinsectie, dezinfectie incheiat cu societatea S.C. NID CLEANING S.R.L.
  • Detine contract de prestari servicii transferarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje incheiat cu OIREP S.C. ECO-X S.A.

   

  Nr. Crt.

  Denumire deseu generat

  Cod deseu

  Tip recipient

  Cantitati aproximative pe an / tone

  Predate prin contract catre colectori autorizati

  1

  Deseu municipal amestecat

  20 03 01

  Europubela 240 L

  0.864

  S.C. Urban S.A.

  2

  Ambalaje de hartie si carton

  15 01 01

  Europubela 240 L

  0.073

  S.C. Green Global Future S.R.L.

  3

  Ambalaje de materiale plastice

  15 01 02

  Europubela 240 L

  0.059

   S.C. Green Global Future S.R.L.

   

  • Sunt intocmite rapoarte lunare de catre Responsabilul de mediu prin care sunt raportate cantitatile de deseuri generate, colectate, valorificate/ reciclate si eliminate.
  • Exista contract de prestari servicii transferarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje incheiat cu OIREP S.C. ECO-X S.A.
  • Anual, responsabilul de mediu intocmeste raportarea privind evidenta gestiunii deseurilor atat in format fizic in vederea depunerii la Agentia Protectia Mediului Judetean cat si in format online in cadrul Sistemului Integrat de Mediu ( SIM)
  • Lunar responsabilul de mediu intocmeste si depune declaratia privind obligatiile la Fondul de Mediu prin care se declara cantitatile de ambalaje puse pe piata, valorificate prin diferite metode

    
   • Flux operational : colectare deseuri

     

  • Exista contract de prestari servicii colectare fiecare tip de deseu generat in punctul de lucru cu un operator economic autorizat
  • Solicitarile de colectare sunt stabilite cu o frecventa sporita, astfel incat sa nu existe stocuri de deseuri la punctul de lucru
  • La fiecare predare de deseu , tinand cont de tipul deseului predat, se intocmeste aviz de insotire a marfii, impreuna cu formularul anexa 3 sau anexa 2, dupa caz, inseriate si inregistrate in evidente contabile distincte


 4. Stabilirea obiectivelor

   

   Compania Naturpharma Products Ro S.R.L. are ca si obiective implementarea / dezvoltarea urmatoarelor masuri :

   

      -implementarea masurilor de conformare in ceea ce priveste sistemul de management integrat al deseurilor

      -organizarea fluxului operational in punctul de lucru prin operatori economici autorizati in vederea valorificarii cantitatilor de deseuri generate , actionand in principiul <ZERO WASTE TO LANDFILL>

     -gestiunea deseurilor si raportarea deseurilor catre organizatii de profil pentru valorificarea deseurilor generate in flux comercial

     - cresterea cotei de utilizare a  ambalaje reutilizabile sau biodegradabile

     -reinstruirea continua a personalului privind colectarea selectiva a deseurilor generate in locatie , astfel incat cantitatea de deseuri generata predata spre valorificare sa surclaseze cantitatea de deseuri predata spre eliminare, avand in vedere cresterea ratei de reciclare a deseurilor generate in locatie aflata deja pe o panta ascendenta.

   

 5. Masuri privind implementarea programului de prevenire si reducere a deseurilor generate pe amplasament

  Nr. Crt.

  Denumire deseu generat

  Cod deseu

  Masuri de prevenire si reducere a cantitatii deseurilor generate

  Termen de actiune

  Responsabili

  1

  Deseu municipal amestecat

  20 03 01

  -instruirea personalului in vederea in vederea colectarii selective a deseurilor pe amplasament

  Permanent

  Responsabil de Mediu /Toti angajatii

  2

  Ambalaje de hartie si carton

  15 01 01

  -Instruirea personalului administrativ privind reducerea de hartie :

  -imprimare fata/everso

  -imprimare controlata / monitorizata( doar cand este necesar)

  -micsorare fonturi

  -utilizarea hartiei tip ciorna

  -evitarea achizitionarii de echipamente/materiale supra ambalate

  -reutilizarea ambalajelor din carton

  -amplasarea optima si utilizarea recipientilor omologati pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament

   

  Permanent

  Responsabil de Mediu /Toti angajatii

  3

  Ambalaje de materiale plastice

  15 01 02

  -utilizarea pungilor din materiale reutilizabile/biodegradabile sau material textil

  -evitarea achizitionarii de echipamente/materiale supra ambalate

  - evitarea articolelor şi ambalajelor din materiale plastice, optând pentru cele din materiale prietenoase cu mediul.

   - evitarea articolelor de unică folosinţă pentru servirea meselor sau pentru curăţenie; acestea vor fi înlocuite pe cât posibil cu articole care se pot spăla şi refolosi;

  -amplasarea optima si utilizarea recipientilor omologati pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament

   

  Permanent

  Responsabil de Mediu /Toti angajatii

   

   

                 Prezentul PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI, a fost elaborat de catre S.C. TEAM DOA RECYCLE S.R.L.- serviciu externalizat managementul deseurilor in conformitate cu cerintele O.U.G. 92 / 26.08.2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru societatea S.C. NATURPHARMA PRODUCTS RO S.R.L.-punct de lucru  strada Valea Cascadelor nr 21, depozit nr 4, mezanin , camerele 5,8 si 9, sector 6, Bucuresti.

 

 

  ADMINISTRATOR

VENISLAV VELICHKOV